VERİMLİLİK, ZAMAN VE MOTİVASYON YÖNETİMİ

 • VERİMLİLİK VE PROAKTİF YAKLAŞIM
  • Proaktif kişi ve inisiyatif almak
  • Direksiyon kimde
 • Dolaysız denetim
 • Dolaylı denetim
 • Özbilinç – içten dışa yaklaşım
 • Proaktif odak

 

 • ZAMAN VE ÖNCELİK YÖNETİMİ
 • Haftalık zaman dağılımı
 • Zaman yönetimini zorlaştıran nedenler
 • Kontrolü ele geçirmek
 • Öncelikleri Belirleme Süreci
 • Zaman Yönetimi Matrisi
 • Pareto Analizi
 • Delege Etmenin Adımları

 

 • MOTİVASYON YÖNETİMİ
 • Ofisten çalışma ve uzaktan çalışma farklılıkları
  • Yönetici ve çalışan ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Yeni çalışma ilkeleri ve rutinlerinin belirlenmesi
 • İçsel motivasyon
 • Kurum içinde toplam sorumluluk
 • Kişisel motivasyon kaynaklarını belirleme-alıştırma
 • Ekip içi motivasyon yönetimi
 • Ekip üyelerinin farklı motivasyon kaynakları ve üyelerin güçlü yönlerinin ekibe getirilmesi
 • Güven ve işbirliği için ortak çözüm üretmek ve kararlara katılım

Henüz görüntüleme yok.

“Verimlilik Zaman ve Motivasyon Yönetimi” ilk inceleyen olun;