T-KART / Proses Denetimi

Kategoriler: , , ,

İlk seferde uzmanlarla mükemmeli değil, çalışanlarla küçük iyileşmeleri hedefleyin…

Proseslerde iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat, motivasyon ve çevre hedeflerine ulaşabilmek için yürütülen çalışmaların etkinliğinin kontrol edildiği bir denetim sistemidir. T-kart denetimi, yöneticilere çalışanlar ile prosesin olduğu yerde (genchi genbutsu-yerinde gör, anla, çöz felsefesi) birebir iletişim kurabilmelerini ve belirlenen problemlerin çözüm sürecinin hızla başlamasını sağlar. Rekabetçi olabilmek için ihtiyacımız olan sürekli gelişimdir. Gelişimi sürekli hale getirmek ise, ancak sürekli takip ve devriye sistemi ile mümkündür. Hiç kimse bilmediği bir şeyi isteyemez yani varlığından haberdar olmadığı bir problem hakkında çözüm isteyemez, üretemez. Hangi hatlarda sorun var ya da uygulamaya başladığımız yeni metot/standart uygun mudur… gibi soruların cevabını ancak görsel denetim sistemi ile bulabiliriz. Görsel Denetim Sistematiği aynı zamanda, iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat, motivasyon, çevre hedeflerine ulaşabilmek, mevcut proseslerin doğru uygulandığının kontrolünü yapmak ve geliştirmek için en iyi sistemdir.

Bu eğitimde T-kart denetim sisteminin işletmelerde kurularak mevcut standartların uygulandığının ve sürekli geliştirildiğinin nasıl kontrol edileceği anlatılacaktır.

İçerik:

  • T-Kart (Kamishibai) Nedir,
  • T-Kart Amacı ve Faydaları
  • T-Kart Sorumlulukları
  • T-Kart Konu Başlıkları ve İşleyiş
  • T-Kart Hesaplaması
  • Panonun Devreye Alınması
  • T-Kart Uygulama Adımları
  • Bulguların Kayıt ve Takip Sistematiği
  • Raporlama ve Gelişim

Henüz görüntüleme yok.

“T-KART / Proses Denetimi” ilk inceleyen olun;