Eğitimin Amacı

İş değerlemesi, işlerin göreli önemini ölçmede kullanılan sistematik bir tekniktir. Daha açık bir deyişle, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarının yapılarak aralarındaki farklılıkların kolaylık ya da zorluk esasına göre objektif biçimde ortaya konmasıdır. Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının ücretlemeye adil ve objektif  ölçütlere göre temel oluşturan aşağıdaki konularda bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

İş Değerlemesi

İş Değerlemesi Amaçları

İş Değerlemesi Sonuçlarının Kullanımı

 1. İş Değerlemesi Yöntemleri
  • Sayısal olmayanlar
   • Sıralama
   • Sınıflama
  • Sayısal olanlar
   • Faktör Karşılaştırma
   • Puan
 2. İş Değerlemesi Sonuçlarının KullanımI
  • İş Değerlemesi Örnek Uygulamaları

Ücret nedir?

Baz ücret-Değişken ücret nedir?

Ücretin Amacı

Ücretin Temel Unsurları

Ücret Sistemleri

Ücret Yönetimi’ni Etkileyen Faktörler

Ücret Yönetimi’nin Temel Taşları

Ücretlendirmede Temel Prensipler

Ücret Sistemi Oluşturma Adımları

 • İş Gruplarının Oluşturulması
 • Ücret bant aralığı ve kademe sayısının belirlenmesi
 • Piyasa Ücret Araştırması
  • Piyasa bilgilerinin alınması
  • Kullanılan Ana Terimler
   • ( Ortalama ücret/Mod ücret/Medyan ücret/Çeyreklik ücret)
  • Ücret bant değerlerinin hesaplanması
  • Kişilerin ücret bantı içinde yerleştirilmesi

Ücret Artışı Gerçekleştirme Adımları

 • Performans Sistemi
 • Senelik Ücret Artışı
 • Terfi Ücret Artışı

Toplam Ücret Yönetimi

Stratejik Karar Noktaları

Ücret Yönetimi Sorun ve Çözümleri

Örnek Uygulama

Henüz görüntüleme yok.

“İşletmelerde İş Değerlendirmesi ve Ücret Yönetimi” ilk inceleyen olun;